Oferta de trabajo

Publicado el jueves 27 de junio 2024
Validez hasta el 25/07/2024

bolsa

Nueva curso 24/25:
Enfermero/a docente

Descripción Describapena
Será la persona encargada de dar las asignaturas y/o módulos de su especialidad, para ello se valorará los conocimientos teóricos y prácticos. Pertsona hau bere espezialitateko irakasgaiak/moduluak emateaz arduratuko da eta horretarako jakintza teorikoa baloratuko da.
Estudios requeridos Eskatutako ikasketak
 • Titulación Universitaria, Grado/Diplomatura en Enfermería
 • Máster de profesorado de secundaria
 • Euskera C1 (valorable)
 • Unibertsitate-titulua Erizaintzako gradua edo diplomatura.
 • Bigarren Hezkuntzako irakasle izateko masterra
 • Euskera C1 (baloratuko da)
Experiencia Lan-eskarmentua
Se valorará:·         Experiencia como docente y experiencia o acompañamiento de adolescentes en el ámbito no formal, en todos los casos

·         Experiencia laboral en el ámbito de la especialización.

·         Irakasle esperientzia edota nerabeekin esperientzia eremu ez-formalean 

·         Lan-esperientzia ematen duen espezializazioaren esparruan.

Responsabilidades Eginbeharrak
·    Impartir relacionadas asignaturas dentro del ciclo y/o etapa formativa. 

·    Participar en la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.

·    La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.

·    La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

·    La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

·    La participación en la actividad general del centro.

·    La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.

·    La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente

 

 • Irakatzi ziklo edo lanbide-hezikate etapan erlazinatuta dauden ikasgaiak.
 • Parte hartu esleituta dituzten arloen, ikasgaien eta moduluen programazioan eta irakaskuntzan.
 • Ikaslearen ikasketaren prozesua baloratu baita irakasketako prozesuak ere.
 • Ikasleen hezkuntza-, ikasketa- eta lanbide-orientazioa, eta hala badagokio, zerbitzu edo sail espezializatuekin lankidetzan.
 • Ikasleen garapen intelektuala, afektiboa, psikomotorra, soziala eta morala zaintzea.
 • Ikastetxearen jarduera orokorrean parte hartu.
 • Hezkuntza-administrazioek edo ikastetxeek berek zehaztutako ebaluazio-planetan parte hartu.
 • Dagokion irakaskuntza-prozesuen ikerketa, esperimentazioa eta etengabeko hobekuntza.
Valoración del candidato/a Hautagaiaren balioespena
·    Conocimiento profundo de la materia a impartir. 

·    Didáctica y exposición de materias

·    Inteligencia social

·    Gestión de la convivencia

·    Organización y gestión del trabajo diario

·    Toma de decisiones en el ámbito sanitario o afines

·    Trabajo en equipo

·    Asertividad y responsabilidad.

 

 

 • Irakatsi beharreko gaiaren ezagutza sakona
 • Didaktika eta irakasgaien azalpena.
 • Adimen soziala
 • Bizikidetzaren kudeaketa
 • Eguneroko lana antolatzea eta kudeatzea
 • Erabakiak hartu osasun arloan edo antzekoetan
 • Talde lana
 • Asertibitatea eta arduratasuna
Condiciones de contratación Kontratuaren baldintzak
 • Fecha incorporación: Septiembre 2024
 • Salario: Según Convenio y jornada contratada
 • Hasiera data: 2024ko irailean
 • Soldata: hitzarmenaren arabera eta kontratatutako lanaldia.

 

Tipos de vacantes Lanpostu mota
 • Ofertas curso completo
 • Ikasturte osorako
Enviar candidatura Hautagaitza bidali
 • Depósito de CV: Inscripción a través de nuestra web (www.egibide.org)
Cuándo se hace el proceso de entrevista Elkarrizketak noiz izango dira
 • A finales del mes de junio, en previsión de posibles vacantes actualizamos e iniciamos procesos de selección en todas las especialidades
 • Ekainaren bukaera aldera, egon daitezkeen lanpostu hutsak aurreikusteko, hautaketa-prozesuak eguneratu eta hasiko ditugu espezialitate guztietan.
Cuándo sabes si eres la persona seleccionada Noiz dakizu hautatutako pertsona zaren?
 • Ofertas curso completo: A finales del mes de junio, se conocen las vacantes reales por especialidad, que se ofertan a las mejores candidaturas de los procesos abiertos.
 • Ofertas sustituciones durante el curso: Se ofrecen a las personas que se han quedado en las mejores posiciones de los procesos de selección de junio. Si no hubiera candidaturas, se abre proceso de selección para su cobertura. La publicación de esta vacante se realizará de nuevo a través de la web de egibide
 • Ikasturte osoko eskaintzak: ekainaren amaieran, irekitako prozesuetako hautagairik onenei eskaintzen zaizkien lanpostu huts errealak ezagutzen dira, espezialitateka.
 • Ikasturtean zehar ordezkapenak egiteko eskaintzak: uztaileko hautaketa-prozesuetako posturik onenetan geratu diren pertsonei eskaintzen zaizkie. Hautagairik ez badago, lanpostua betetzeko hautaketa-prozesu berria irekiko da. Lanpostu hori berriro argitaratuko da EGIBIDEko webgunearen bidez.
Observaciones Oharrak
Para inscribirse en la oferta de empleo debe introducirse el CV a través de la web de EGIBIDE www.egibide.org, en la sección de SERVICIOS, y en BOLSA DE EMPLEO, dando respuesta a la oferta publicada. 

 

Dado el volumen de CV recibidos se dará respuesta únicamente a las candidaturas seleccionadas, por ese motivo te agradecemos de antemano tu interés y participación en el proceso.

 

Lan eskaintzan inskribatzeko sartu behar da CVa EGIBIDEKO web orriaren bitartez www.egibide.org, ZERBITZUEN atalean eta LAN-POLTSAN, argitaratutako eskaintzari erantzunez. 

Jasotako CV kopurua kontuan hartuta, hautatutako hautagaiei baino ez zaie erantzungo. Horregatik, aldez aurretik eskertzen dizugu prozesuan izan duzun interesa eta partizipazioa.

Inscribete

Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, clic en ALTA USUARIO" y valoraremos tu candidatura. Haz clic en "ACCEDE" si ya tienes cuenta de usuario.