Bolsa de trabajo

Publicado el martes 4 de junio 2024
Validez hasta el 31/08/2025

bolsa

24-25 eguneraketa/actualización:
Integración Social

Descripción oferta: En previsión de posibles necesidades a cubrir en el próximo curso

 

  Deskribapena: ikasturtean egon daitezkeen langile beharrei erantzuna emateko irekitzen da prozesu hau

 

Estudios requeridos:

–       Grado superior de Integración Social

 

Además, se valorará:

o    Curso de especialización y/o certificación en cualquiera de las especialidades tanto en Grados universitarios como en Grados de Formación Profesional

 

  Beharrezkoak diren ikasketak: :

–       Integrazio Sozialeko Goi Mailako Gradua

 

Gainera honako hau baloratuko da:

o    Aipatutako edozein arloetan espezializazio edota ziurtapen ikastaroak bukatuta izatea bai Unibertsitate mailan zein Lanbide Heziketako Graduetan

 

Idiomas:

Se valorará:

o   Euskera C1/B2

o    Ingles C1/B2

o    Otros

 

  Hizkuntzak

Hauek baloratuko dira:

o    Euskara C1/B2

o    Ingelesa C1/B2

o    Beste batzuk

 

Experiencia

Se valorará

o    Experiencia técnica:

Experiencia profesional en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos

o    Experiencia educativa y/o dinamización de grupos:

•  Experiencia en ámbitos informales de formación y/o dinamización de actividades con adolescentes (voluntariado, actividades deportivas…)

 

  Lan esperientzia

Zera baloratuko da

o    Eskarmentu teknikoa:

Ezaguera teorikoak praktikan aplikatzean eskarmentu profesionala

o    Hezkuntza arloan edota taldeen dinamizazioan eskarmentua:

•  Formakuntzako beste arlo informaletan edota nerabeekin egindako ekintzen dinamizazioan esperientzia (boluntariotzak, kirol ekintzak…)

 

Condiciones de contratación Kontratuaren baldintzak
 • Fecha incorporación: Septiembre 2024
 • Salario: Según Convenio y jornada contratada
 • Jornada: A determinar en cada caso
 • Hasiera data: Iraila 2024
 • Soldata: hitzarmenaren arabera eta kontratatutako lanaldia.
 • Lanaldia: kasu bakoitzaren arabera

 

Tipos de vacantes Lan postu mota
 • Ofertas curso completo
 • Ofertas sustituciones durante el curso
 • Ikasturte osorako
 • Ikasturtean zehar irtetzen diren ordezkapenak egiteko
Enviar candidatura Hautagaitza bidali
 • Depósito de CV: Inscripción a través de nuestra web (www.egibide.org)
Cuándo se hace el proceso de entrevista Elkarrizketak noiz izango dira
 • A finales del mes de junio, en previsión de posibles vacantes actualizamos e iniciamos procesos de selección en todas las especialidades
 • Ekainaren bukaera aldera, egon daitezkeen lanpostu hutsak aurreikusteko, hautaketa-prozesuak eguneratu eta hasiko ditugu espezialitate guztietan.
Cuándo sabes si eres la persona seleccionada Noiz dakizu hautatutako pertsona zaren?
 • Ofertas curso completo: A finales del mes de junio, se conocen las vacantes reales por especialidad, que se ofertan a las mejores candidaturas de los procesos abiertos.
 • Ofertas sustituciones durante el curso: Se ofrecen a las personas que se han quedado en las mejores posiciones de los procesos de selección de junio. Si no hubiera candidaturas, se abre proceso de selección para su cobertura. La publicación de esta vacante se realizará de nuevo a través de la web de egibide
 • Ikasturte osoko eskaintzak: ekainaren amaieran, irekitako prozesuetako hautagairik onenei eskaintzen zaizkien lanpostu huts errealak ezagutzen dira, espezialitateka.
 • Ikasturtean zehar ordezkapenak egiteko eskaintzak: uztaileko hautaketa-prozesuetako posturik onenetan geratu diren pertsonei eskaintzen zaizkie. Hautagairik ez badago, lanpostua betetzeko hautaketa-prozesu berria irekiko da. Lanpostu hori berriro argitaratuko da EGIBIDEko webgunearen bidez.
Observaciones Oharrak
Para inscribirse en la oferta de empleo debe introducirse el CV a través de la web de EGIBIDE www.egibide.org, en la sección de SERVICIOS, y en BOLSA DE EMPLEO, dando respuesta a la oferta publicada.

 

Dado el volumen de CV recibidos se dará respuesta únicamente a las candidaturas seleccionadas, por ese motivo te agradecemos de antemano tu interés y participación en el proceso.

 

Lan eskaintzan inskribatzeko sartu behar da CVa EGIBIDEKO web orriaren bidez www.egibide.org, ZERBITZUEN atalean eta LAN-POLTSAN, argitaratutako eskaintzari erantzunez.

 

Jasotako CV kopurua kontuan hartuta, hautatutako hautagaiei baino ez zaie erantzungo. Horregatik, aldez aurretik eskertzen dizugu prozesuan izan duzun interesa eta partizipazioa.

Inscribete

Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, clic en ALTA USUARIO" y valoraremos tu candidatura. Haz clic en "ACCEDE" si ya tienes cuenta de usuario.