Oferta de trabajo

Publicado el lunes 9 de octubre 2023
Validez hasta el 29/10/2023

bolsa

ICE 23/24:
Zientzia eta Matematika arlo / Ámbito científico matemático (Clases Docentes en Reglada)

Lanpostuaren deskripzioa :

Hautaketa-prozesu hau ireki da, Hezkuntza Konplexutasunaren Indizeak (ICE) eragindako baterako irakaskuntzako eta/edo banaketako orduak kontrata daitezkeelako. Aukera hau ez dago baieztatuta

 

Pertsona har arduratuko da DBHko etapan arlo horretako irakasgai indartuak emateaz (matematika, fisika, fisika kimikoa).

 

Irakaskuntza arautuaren betekizun guztiak eskatzen dira.

Descripción del puesto

Se abre este proceso de selección ante la posibilidad, no confirmada,  que puedan contratarse horas de codocencia y/o desdoble originadas por el  Índice de Complejidad Educativa (ICE)

 

Será la persona la persona encargada de dar las asignaturas reforzadas en este ámbito (matemáticas, física, física química) en la etapa de la ESO.

Se requieren todos los requisitos de docencia reglada

Kontratuaren baldintzak: 

  • Hasiera data: 2023ko azaroa
  • Fecha finalización: 2024ko ekaina
  • Soldata: hitzarmenaren araberakoa
  • Lanaldia: Indartu beharreko klase eta/edo taldeen eta ordutegi bateragarriak antolatzeko aukeraren arabera zehaztuko da.
Condiciones de contratación: ·

  • Fecha incorporación: Noviembre 2023
  • Fecha finalización: Junio 2024
  • Salario: Según Convenio
  • Jornada: Se definirá en función de las clases y/o grupos a reforzar y la posibilidad organizar horarios compatibles
Eskatutako betekizunak

·         Emango den irakasgairako gaitzen duen unibertsitate-titulua

Matematika, Biologia, Biomedikuntza, Fisika, Kimika, Ingurumen Zientziak… Graduak, Lizentziak eta Goi-mailako Ingeniaritzak edota Ingeniaritza Teknikoak

 

·         Irakasle Masterra edo baliokidea den titulua (KAP, Legean aurreikusitako aldez aurreko esperientziagatiko gaikuntza)

 

·         EGA titulua edo baliokidea

 

Requisitos exigidos:

·         Titulación Universitaria habilitante para la materia a impartir

 

Grados, Licenciaturas de Matemáticas, Biología, Biomedicina, Física, Químicas, Ciencias Ambientales… e Ingenierías superiores y/o técnicas

 

·         Master de Formación de Profesorado o equivalente (CAP- Habilitación por experiencia previa prevista en la ley) para personas con estudios universitarios

·         Título EGA o equivalente

Inscribete

Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, clic en ALTA USUARIO" y valoraremos tu candidatura. Haz clic en "ACCEDE" si ya tienes cuenta de usuario.